Blue Clinics Label

Het Blue Clinics Label verenigt verschillende partijen binnen de tandheelkundige markt en stimuleert om samen te werken aan een goede waterkwaliteit in de praktijk.

Blue Clinics verbindt:

  • Tandheelkundige praktijken
  • Bedrijfsleven
  • Onderzoeksinstituten

Infectiepreventie is al ruim 20 jaar een vast onderdeel van de praktijkvoering. Schadelijke micro-organismen hebben een groot infecterend vermogen in vochtige omstandigheden en kunnen via water worden verspreid.

Een hoge hoeveelheid aerobe bacteriën vergroot de kans op de aanwezigheid van de Legionella bacterie. Bij gebruik van o.a. de meerfunctiespuit en roterende instrumenten wordt water verneveld en dit kan door alle in de praktijkruimte aanwezige mensen worden ingeademd. Het is daarom essentieel dat u werkt met schoon water om een veilige en hygiënische behandelomgeving te creëren voor zowel patiënt als personeel.

Bij Blue Clinics zijn we trots op onze gezamenlijke inspanning ten behoeve van een schonere en veiligere behandelomgeving. Wij geloven dat u dat ook mag zijn. Het Blue Clinics Label helpt u om deze mooie boodschap uit te dragen en om uw patiënten en personeel te laten zien dat u zorg draagt voor schoon water.

Het Blue Clinics Label krijgt u kosteloos bij een Blue Clinics Control, Control Premium, Control Legionella abonnement of bij een Blue Clinics Incubator. Bel 040 851 75 85 voor meer informatie.

Welke boodschap draagt het Blue Clinics Label uit?

Blue Clinics ondersteunt u bij het behouden of verbeteren van uw waterkwaliteit met:

  • Periodiek controleren van uw waterkwaliteit.
  • Advies op maat ter verbetering van de waterkwaliteit, indien nodig.
  • Behandelunits reinigen op verantwoorde wijze.

Als drager van het Blue Clinics Label maakt u een verschil. U streeft naar de optimale  waterkwaliteit in uw praktijk en daarmee naar een schonere en hygiënischere behandelomgeving.