Veelgestelde vragen


Water testen

 

Waarom moet ik het water uit mijn behandelunit gaan testen?

Gecontamineerd water uit de behandelunit is een potentieel risico voor besmetting van patiënten en het mondzorgkundig team. Aerosolen worden ingeademd door de patiënt en het mondzorgkundig team. De bacteriën die een risico kunnen vormen zijn gram-negatieve, aerobe heterotrofe bacteriën en specifieke Pseudomonas, Legionella en non-tuberculosis Mycobacterium soorten. Overlijden van een patiënt als gevolg van een infectie met Legionella pneumophila in een tandartspraktijk is uiterst zeldzaam. Buiten Legionella gerelateerde klachten kunnen bacteriën ook aanleiding geven tot astmatische klachten en andere aandoeningen van de bovenste luchtwegen bij het mondzorgkundig team en de medisch gecompromitteerde patiënt.

 

Waar moet ik op testen?

Er wordt getest op drinkwaterkwaliteit. Dit houdt in dat de totale aerobe microbiologische belasting < dan 100 kolonie vormende eenheden (kve)/ml moet zijn, gemeten bij 22°C gedurende 72 uur. De norm voor het aantal Legionella-bacteriën is < 100 kve/liter.

 

Ben ik verplicht om het water uit mijn unit te testen?

Ja, in de recente WIP-richtlijn staat beschreven dat u een risico-inventarisatie en een Legionella-beheersplan moet opstellen voor elke behandelunit in de mondzorgpraktijk.

 

Ben ik met een flessen-systeem ook verplicht om het water uit mijn unit te testen?

Ook een behandelunit met een flessen-systeem valt onder de Arbowetgeving en moet daarom worden getest.  

 

Ben ik met een unit met een interne desinfectiemogelijkheid ook verplicht om mijn water te testen? 

Ja, ook als uw unit over een interne desinfectie beschikt dient u de microbiologische waterkwaliteit te controleren. Op deze manier kunt u vaststellen of de hoeveelheid desinfectans groot genoeg is om de waterkwaliteit te garanderen.  

 

Hoe vaak moet ik mijn unitwater testen?

Volgens de WIP-richtlijn minimaal tweemaal per jaar. Als het testresultaat < 100 kve/ml is (72 uur kweken bij 22°C) of < 20 kve/ml (48 uur kweken bij 37°C) dan controleert u na 6 maanden opnieuw. Indien de norm wordt overschreden dient u maatregelen te treffen t.a.v. de infrastructuur en/of het desinfectieprotocol met als doel de norm van <100 /ml te bereiken. Controleer zo nodig het inkomende water van het pand. Controleer hierna wederom het aantal kve/ml en leg dit resultaat vast. U herhaalt dit net zo lang tot de norm is bereikt. Daarna kan het controleschema per 6 maanden worden hervat.

 

Indien de norm 100-voudig wordt overschreden (>10.000 kve/ml) dan dient u tevens te testen op de aanwezigheid van Legionella bacteriën. Als het water van de behandelunit >100 kve/l Legionella bacteriën bevat dienen effectieve maatregelen te worden genomen met als doel de norm van< 100 kve/l Legionella te bereiken. Hierna controleert u wederom en herhaalt dit tot de norm is bereikt. Daarna kan het controleschema per 6 maanden worden hervat.

 

Welk tappunt moet ik testen?

De WIP-richtlijn stelt dat regelmatig onderzoek van de microbiologische kwaliteit van het water uit de meerfunctiespuit een goed beeld geeft van de waterkwaliteit uit de gehele unit.

 

Mag ik het unitwater zelf testen?

Ja, dat mag volgens de WIP-richtlijn. U hanteert dan de NEN-norm en stelt het kiemgetal bij 22°C of 37°C vast. Deze test is eenvoudig uit te voeren. Met de Incubator en de 3M Petrifilm™ kunt u de waterkwaliteit op drinkwaternorm testen. Legionella-bepalingen dienen in het laboratorium conform NEN 6265 te worden uitgevoerd.


Norm en verontreiniging

 

Geeft Blue Clinics de resultaten door aan de inspectie als mijn leidingen verontreinigd blijken te zijn?

Nee, Blue Clinics zal uw testresultaat niet doorgeven aan de inspectie.

 

Wat kan ik doen als mijn leidingen verontreinigd blijken te zijn?

Blue Clinics adviseert u in het geval de normen worden overschreden. Er zijn verschillende opties mogelijk om de waterkwaliteit te herstellen en de keuze hangt af van de mate van verontreiniging en de lokale situatie.

 

Kan het water al verontreinigd de praktijk binnenkomen?

De Drinkwaterwet (artikel 26) schrijft voor dat de eigenaar van het drinkwaternet deugdelijk drinkwater dient te leveren. Het komt dus niet vaak voor dat het water verontreinigt het pand binnenkomt.

 

Hoe kan ik er voor zorgen dat mijn leidingen niet verontreinigd raken?

Door uw spoelprotocol zo strak mogelijk na te leven, aanbevelingen van de fabrikant zorgvuldig na te leven en door gebruik te maken van een desinfectans. Met deze maatregelen maakt u de kans op biofilmvorming aanzienlijk kleiner. Blue Clinics levert de Bacterminator, een (klein) zuiveringsapparaat die het water chemisch en microbiologisch zuivert voordat het de unit ingaat.


Maatregelen

Hoe kan ik het unitwater desinfecteren?  

Daar zijn diverse middelen beschikbaar voor. Blue Clinics adviseert DentaPure. Dit betreft een product met een minimale hoeveelheid jodium wat aan uw water wordt toegevoegd. De concentratie is onschadelijk voor uzelf, uw personeel en de patiënt. Het is immers zo dat alle toevoegingen aan het water een aerosol worden, waardoor deze toevoegingen worden ingeademd.

 

Bestaat er een systeem waarmee ik niets aan mijn water toevoeg en waardoor mijn leidingen toch schoon blijven?

Ja, Blue Clinics levert de Bacterminator, een apparaat die voor uw unit wordt aangesloten. Met de Bacterminator heeft u gegarandeerd schone leidingen en schoon water omdat biofilmvorming wordt voorkomen met de Bacterminator.