Incubatie Instructie

Deze instructie is een uitgebreide beschrijving om zelf watermonsters in de tandheelkundige praktijk te nemen, deze in te zetten op 3M™ Aerobic Count Plate Petrifilm en te incuberen in de Blue Clinics Incubator.

 

De te nemen stappen worden in deze instructie één voor één beschreven:

1.  Bewaaradvies 3M™ Petrifilms

2.  Registratie van gegevens

3.  Watermonsters nemen

4.  Inoculatie (1 ml watermonster op 3M™ Petrifilm aanbrengen)

5.  Incubatie van 3M™ Petrifilm

72 uur ± 4 uur op temperatuur van 22°C - resultaat max 100 KVE

48 uur ± 4 uur op temperatuur van 37°C - resultaat max 20 KVE

6.  Interpretatie (vertaling van zichtbare bacteriekoloniën naar een KVE/ml-waarde)

 

Controleer of alle onderdelen van het refillpack aanwezig zijn mbv de inhoudsopgave die op achterzijde van deze instructie vermeld staat.

 

1. Bewaaradvies 3M™ Petrifilms

De zilverkleurige verpakking met 50 stuks 3M™ Petrifilms moeten in de koelkast bewaard worden. Sluit de verpakking goed door de geopende zijde goed dicht te vouwen en zonodig met tape af te sluiten.

 

2. Registratie

Gebruik voor de registratie van alle handelingen het bijgeleverde registratieformulier en potlood. Bij het nemen van watermonsters is van belang om de datum en tijd van afname en van welke unit/tappunt dit watermonster is genomen te registreren.

Het beste is om direct na waterafname dit watermonster in te zetten op het 3M™ Petrifilm. De datum en tijd van watermonstername, inzetten en incuberen is dan gelijk. Vanaf deze datum en tijdstip moet 72 uur bijgeteld worden voordat het geïncubeerde 3M™ Petrifilm uit de incubator genomen kan worden.

Om watermonster en 3M™ Petrifilm eenduidig te koppelen aan het tappunt worden er 2 x 50 ID-labels bijgeleverd waarop een uniek nummer staat (1..50) en waar eventueel iets bijgeschreven kan worden om te verwijzen naar het tappunt in de praktijk. De genummerde labels kunnen gebruikt worden om op een testbuisje te plakken en op een 3M™ Petrifilm te plakken en corresponderen met de nummering op het registratieformulier.

3. Watermonsters nemen

De watermonsters kunnen worden afgenomen van de tandheelkundige units of van andere tappunten in de praktijk.

a. Neem de watermonsters op een zelfde tijdstip op de dag af (ter vergelijking van resultaten later met andere metingen);

b. Draag handschoenen en zorg voor zo min mogelijk verontreinigingen in het testbuisje en aan het dopje. Leg het dopje op een schoon oppervlak;

c. Neem een testbuisje. Ieder testbuisje is bedoeld voor de waterafname van een tappunt van de tandartsunit (Drinkglasvuller, Multifunctiespuit of Roterend Instrument), maar ook het kraanwater kan als tappunt worden gecontroleerd.Gebruik voor ieder monster een nieuw testbuisje!

d. Laat het water uit het betreffende afnamepunt 30 seconden stromen;

e. Maak het afnamepunt schoon met een alcoholdoekje en wacht minimaal 60 seconden totdat de alcohol verdampt is;

f.  Vul het testbuisje tot het ruim gevuld is.

 

4. Inoculatie

Inoculatie is het aanbrengen van een watermonster van 1 ml met eventuele bacteriën op een voedingsbodem i.c. een 3M™  Aerobic Count Plate Petrifilm.

a. Plaats de 3M™ Petrifilms op een vlakke ondergrond;

b. Label de 3M™ Petrifilms en breng het watermonster uit corresponderend gelabeld testbuisje aan op gelabelde petrifilm;

b. Til het bovenste transparante laagje op. Op onderste laag zit de voedingsbodem waarop watermonster aangebracht moet worden;

c. Gebruik pipet om 1 ml water uit testbuisje op 3M™ Petrifilm aan te brengen. De transferpipet heeft een volume van 3,5 ml en opzuigen van 1ml kan door op te zuigen tot het laatste streepje voor het ballonnetje (staat ook aangegeven op pipet)Gebruik voor ieder monster een nieuwe pipet!

d. Laat de transparante laag los en waardoor het op het watermonster valt;

e. Neem spreader met Blue Clinics-logo naar boven gericht;

f.  Druk voorzichtig de spreader op de bovenzijde van transparante laag om het water gelijkmatig en binnen de cirkel te verdelen over de 3M™ Petrifilm. Niet draaien of schuiven met spreader;

g. Neem de spreader van 3M™ Petrifilm af en wacht 1 minuut zodat de voedingsbodem het water heeft opgenomen;

h. De 3M™ Petrifilm is nu gereed om in de incubator te plaatsen.

5. Incubatie

a.  Plaats 3M™ Petrilms met transparante laag naar boven in een lade van de incubator;

b.  Zorg dat niet meer dan 20 stuks 3M™ Petrifilms op elkaar liggen;

c.  In de Blue Clinics Incubator is dan maximaal plaats voor 4 x 20 stuks petrifilms;

d.  Stel de incubator in op een temperatuur van 22°C of 37°C;

e.  Laat de 3M™ Petrifilms 72 uur bij 22°C of48 uur bij 37 °C incuberen;

f.  De geïncubeerde 3M™ Petrifilms zijn nu gereed voor interpretatie.

 

6. Interpretatie

Het intepreteren van de geïncubeerde 3M™ Petrifilm is nodig om van zichtbare bacteriekoloniën naar een KVE/ml-waarde te kunnen omrekenen.