Privacy Verklaring Blue Clinics

 

 

PRIVACY VERKLARING

 

Blue Clinics B.V, gevestigd aan Zwaanstraat 31e, 5651 CA Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Bij Blue Clinics B.V. is uw privacy belangrijk.

Contactgegevens:

www.blueclinics.nl - Zwaanstraat 31e - 5651 CA Eindhoven – info@blueclinics.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Blue Clinics B.V. mag persoonlijke informatie gebruiken voor het verwerken van bestellingen, voor het verwerken van betalingen en het beheren van uw account. Om bestellingen te kunnen verwerken en om bestellingen te kunnen voltooien moeten wij, voor elke bestelling die geplaatst wordt, de volgende informatie verzamelen en opslaan:
(praktijk)naam, contactpersoon, e-mailadres, adresgegevens, verzend- en factuuradres en telefoonnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. We verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@blueclinics.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Blue Clinics B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-  Om goederen en diensten bij u af te leveren

-  U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

-  U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

-  Het afhandelen van uw betaling

-  Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

-  Blue Clinics B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Blue Clinics B.V. neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Blue Clinics B.V.) tussen zit. Blue Clinics B.V. gebruikt computerprogramma’s en/of – systemen voor het verwerken van betalingen en orders, het versturen van onze nieuwsbrieven, het gebruik maken van de Blue Clinics App (indien van toepassing).

Onze nieuwsbrief bevat links en graphics waarmee we kunnen zien of de nieuwsbrief geopend is in een e-mailprogramma en of er op links is geklikt. Dit gebruiken we ter verbetering van ons aanbod en voor kwaliteitsborging. U kunt hiertegen bezwaar maken door u af te melden voor de nieuwsbrief. In elke mail bij de nieuwsbrief vindt u informatie over het afmelden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Blue Clinics B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wat we exact bewaren hangt af van specifieke omstandigheden zoals regels die vereisen dat informatie voor een bepaalde periode wordt bewaard en verjaringstermijnen van juridische claims.

Delen van persoonsgegevens met derden

Blue Clinics B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Blue Clinics B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Blue Clinics B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Blue Clinics B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@blueclinics.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Blue Clinics B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@blueclinics.nl.