Watertest

Met Blue Clinics houdt u toezicht op de waterkwaliteit in uw praktijk. In veel tandartspraktijken raakt schoon drinkwater – ondanks protocollen en (interne) reiniging – vervuild via de leidingen van de tandheelkundige apparatuur. Deze vervuiling brengt risico’s met zich mee voor patiënten en iedereen die in de tandartspraktijk werkt. Regelmatige checks van de kwaliteit van het water zijn daarom noodzakelijk als monitor. Met al onze test mogelijkheden voldoet u tevens aan de WIP-richtlijn 2016.

Blue Clinics biedt drie mogelijkheden om uw water te controleren. Met de Blue Clinics Incubator kunt zelf watersamples op kweek zetten en houdt u eigenhandig toezicht op de waterkwaliteit in uw praktijk. Met Blue Clinics Control komen onze medewerkers bij uw praktijk langs om watermonsters af te nemen, waarna deze in onze gecertificeerde laboratoria worden onderzocht op kiemgetal 22° C. Als derde optie kunt u tevens specifiek op Legionella laten controleren.